{InforGraphic} 7 tiện ích về việc mua nhà ở Lê Hồng Phong - Lê Văn Mầm - Trung Tâm hành chính Bình Dương

  • Thứ ba, 16:20 Ngày 30/07/2019
  • Đây là 7 cách thức trong việc chọn nhà, mua nhà từ quan điểm của người kinh doanh qua góc nhìn tài chính và tâm lý . Trong phân khúc nhà từ 3 tỉ đến 3,5 ở Lê Hồng Phong và Lê Văn Mầm cho tới Trung tâm hành chính Bình Dương. 

    TOP