Khai thông dòng vốn Doanh nghiệp BĐS

 • Thứ tư, 09:07 Ngày 18/05/2022
 • Những diễn biến của tình hình thế giới đã tác động ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và các hoạt động kinh doanh, sản xuất của các DN trong việc duy trì phát triển ổn định. Đặc biệt là ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 đã và đang để lại những tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, nền kinh tế có những mảng sáng, tia hy vọng mới để phục hồi nhanh chóng hơn.

   

   

   

   

   

  Trong đó, chúng ta không thể kể đến những khó khăn, động lực để duy trì và phát triển của những DN BĐS "Hậu COVID-19".


  Theo số liệu thống kê phân tích của Bộ KHĐT, tỷ trọng FDI vào lĩnh vực BĐS năm 2011-4T/2022 tăng ổn định.
  Cụ thể: FDI đăng ký vào lĩnh vực BĐS (triệu USD) luôn giữ mức ở 4 con số từ năm 2018 cho đến nay.
  Vào năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng tác động từ dịch COVID-19 nhưng FDI đăng ký vào lĩnh vực BĐS đạt được mức 4 con số: 4184 triệu USD. Chiếm 26,1 % tỷ trọng FDI cả nước.
  Trong bối cảnh phục hồi chung của nền kinh tế thì lĩnh vực BĐS cũng cần được khai thông tắc nghẽn đối với dòng vốn DN BĐS và kiểm soát một cách hợp lý.
  Để phục hồi mạnh mẽ DN BĐS cần lưu tâm huy động vốn từ các kênh khác (phát hành trái phiếu, chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, chương trình ESOP, cổ phiếu quỹ, quỹ REIT, trái phiếu công trình, thuê tài chính…).
  Hướng tới minh bạch, chuyên nghiệp BĐS. Huy động vốn gắn với mục đích sử dụng vốn cụ thể.
  Nhìn chung nền kinh tế Việt Nam còn khó khăn do gặp phải nhiều tác động thị trường, tuy nhiên chúng ta vẫn kỳ vọng luồng sinh khí mới phục hồi cùng những sự bứt phá, vươn lên của các DN BĐS của Việt Nam.

   

  TOP