• Chất lượng nhân viên Môi giới BĐS có đang bị thả nổi?

      Ở những giai đoạn thị trường BĐS đang ở thời kỳ phát triển mạnh, đặc biệt là khi thị trường nóng sốt thì nhà nhà tìm mua BĐS và kéo theo đó là môi giới BĐS cũng xuất hiện khắp nơi từ trung tâm thành phố cho đến vùng ngoại

  • TTCK Mỹ rơi tự do, Tổng thống Trump lên tiếng trấn an thị trường
    TOP